Opsætning af postkasse i Clickmate CRM

Opsætning af postkasse i Clickmate CRM

Dette er en kort manual til hvordan der opsættes en postkasse i Clickmate CRM, så email kan modtages.

Opsætning sker i nedenstående skærmbillede som findes i menuen Opsætning -> Postkasse

 

Skærmbillede af opsætning af postkasse i Clickmate CRM

Indtast en Navn for postkassen, navnet bruges efterfølgende i alle rullemenuer

Angiv kontooplysninger til emailserver, Email, kode og server url.

Når de oplysninger er angivet så Gem ændringer og Test connection.

De vil nu komme en liste over mapper på din mailserver.

Du skal finde den mappe som indeholder alle indgående email og den mappe hvor alle sendte email ligger.

Navnet fra mapper skal angives i felterne for Indbox og Udbox. Formatering skal være som i mappelisten, med store og små bogstaver samt evt mellemrum. Gem disse oplysninger.

 

Klik på knappen hent alle emails nu og alle emails hentes. Du kan hurtig se de mails som er hentet ind på velkomstsiden i Clickmate CRM.

 

Forudsætninger

Der er krav til email server.

  • Der skal være adgang til server via IMAP4
  • og port 993 skal være åben for trafik fra internettet.

Test evt med et email program om ovenstående virker.

Opbyg egen kundeliste

Du kender det sikkert. Du vil gerne arbejde med en udvalgt gruppe af alle dine kundeemner i Clickmate CRM. Emner som du vil kontakte for at afsætte et produkt eller følge op tidligere relationer.

Du kan bruge kundelister i Clickmate CRM til at håndtere en liste af kunder. Du opbygger hurtigt listen og bruger den i en kort periode. Når du arbejder med kundelister i Clickmate CRM gemmes alle oplysninger og opfølgninger på kunden som du kender. Opfølgningerne kommer med på todo listerne osv

Kundelisten finder du i menuen Virksomhed -> Kundeliste

Du opbygger kundelisten fra skærmbilledet Kunde egenskab Oversigt som findes i menuen Virksomhed – > kunde Egenskab Oversigt

Vi har også lavet en kort demovideo som viser hvordan du kan opbygge kundelisten