Modtag forudbetaling med Clickmate CRM

Bruger du forudbetaling eller aconto betaling på større projekter? Det kan rigtig mange svare ja til.

Nu er spørgsmålet så hvordan, jeg nemt kan håndtere aconto betalinger i praksis. Hvornår skal jeg fakturere? Der er måske flere rater osv.

Opret betalingsrater

I Clickmate CRM kan du på en ordrebekræftelse angive hvordan betaling skal foregår. Du angiver for hver rate, hvornår og hvormeget der skal betales. Har du koblet Clickmate CRM sammen med f.eks e-conomic fakturering forgå automatisk fra Clickmate CRM.

Automatisk acontofakturering

Der oprettes en aconto-faktura til kunden, ud fra de oplysninger som er indtastet i ordrebekræftelsen. Er der oprettet flere betalingsrate vil du kunne lave flere acontoafregninger efterhånden som projektet bliver gennemført.

Som afslutning på hele forløbet, når projektet skal endeligt faktureres, kan du genere en slutafregning. På slutafregning vi alle tidligere aconto afregning blive modregnet og alle ordrelinier fra ordrebekræftelsen oprettes. Clickmate CRM automatisk styr på om der er afregnet aconto til kunden, så korrekt slutfakturering kan laves nemt og enkelt.

Husk du kan altid oprette en onlinedemo af Clickmate CRM, så kan de selv tekst acontoafregning

Opbyg egen kundeliste

Du kender det sikkert. Du vil gerne arbejde med en udvalgt gruppe af alle dine kundeemner i Clickmate CRM. Emner som du vil kontakte for at afsætte et produkt eller følge op tidligere relationer.

Du kan bruge kundelister i Clickmate CRM til at håndtere en liste af kunder. Du opbygger hurtigt listen og bruger den i en kort periode. Når du arbejder med kundelister i Clickmate CRM gemmes alle oplysninger og opfølgninger på kunden som du kender. Opfølgningerne kommer med på todo listerne osv

Kundelisten finder du i menuen Virksomhed -> Kundeliste

Du opbygger kundelisten fra skærmbilledet Kunde egenskab Oversigt som findes i menuen Virksomhed – > kunde Egenskab Oversigt

Vi har også lavet en kort demovideo som viser hvordan du kan opbygge kundelisten

Mailchimp testpiloter søges

Mailchimp

Testpiloter søges, vi er igang med udvikling af integration til nyhedsbrevsprogrammet Mailchimp og derfor søger virksomheder vil hjælpe os med at teste dette.

Det kan være du allerede er kunde hos Clickmate og begynde at udsende nyhedsbreve gennem Clickmate CRM.

Måske bruger du Mailchimp og vil gerne have et CRM system til at hjælpe med at holde styr på dine kunder og kontakter.

Vil du gerne være med til at test, her ideer vi skal have med i udviklingen eller andet så, skriv en mail til os på support@clickmate.dk eller ring på 8734 5674. Vi ser frem til feedback.

Integrationen forventes at blive frigivet til drift primo 2016

Nye funktioner i Clickmate CRM

Vi udvikler konstant nye funktioner i Clickmate CRM. Vores sigte er at Clickmate CRM skal være det CRM system på markedet som er nemmest at bruge.

Nedenfor en en liste over nogle af de nye funktion som er opbygget i de seneste måneder

 • Integration til e-conomic
 • Afdeling / Tildel opgave til en gruppe
 • Dokument på virksomhed
 • Timeline
 • Tekstvare
 • Brugerrettigheder
 • Aktivitetstype
 • Fritekt tilbud
 • Optimering af udskriftsgenerator (PDF)

Integration til regnskabsprogrammet e-conomic

Integrationen til e-conomic er blevet endnu mere enkel, så du kan forbinde Clickmate CRM og regnskabsprogrammet e-conomic på få minutter.

Vi overfører automatisk, Kunde og kontaktpersoner, vare og varegrupper, tilbud / ordre og faktura.

Via webhooks i e-conomic holdes Clickmate CRM altid opdateret. Læs mere integration til regnskabsprogrammet e-conomic

Afdeling Tildel opgave til en gruppe

Nyt begreb i Clickmate CRM. Der kan nu oprettes en eller flere afdelinger, hvortil man kan tilknytte bruger.

Når en opgave registreres, kan man til opfølgning vælge en afdeling på lige fod med en medarbejdere

Dokument på viksomhed

Mulighed for at oploade dokumenter på virksomhed. Dokumenter vil være synlig på forsiden af virksomhed

Timeline

Visuelt overblik som viser alle salgsmuligeder opdelt efter hvornår de forventes at bliver til en ordre.

Der tages udgangspunkt i budgetsum og forventet ordredato som er angivet på sagsforløb

Timeline findes i menuen Dagligt -> Tidslinie

Tekstvare

I forbindelse med tilbud og ordre kan der nu oprettes tekstvare, som er en vare som kun indeholder overskrift og beskrivelse. De kan bruges hvis der skal skrive kommentar eller betingelser på tilbud og ordre

Brugerrettigheder

Der kan nu tildeles brugerrettigheder som bestemmer hvilke skærmbilleder brugeren har adgang til.

Aktivitetstype

Næste aktivitetstype er nu konfigurerbar

Friteksttilbud

Tilbud kan udarbejdes som ren fritekst, med mulighed for formatering af skrifttyper osv.

Tilbud sendes til kunden som email

Optimering af udskriftgererator

Bedre styring af varelinier på udskrifter at tilbud og ordre. Vareliner på flere sider. Linieskift hvis tekst ikke kan være indenfor siden

 

 

Skab overblik i kundedatabasen

Overblik er guld værd.

Brug Clickmate CRM til at skabe et overblik over alle dine kunder og kommende, ved at opdele dem i mindre enheder ved hjælp af dimensioner.

Der er 4 dimensioner du kan opdele dine kunder efter.

 • Kundetype
 • Distrikt
 • Kundekategori
 • Branche

Kundetype

Kundetype er tiltænkt at bruges til at opdele ens kunder efter type, f.eks. om kunden er en forhandler eller grosist.
Du opretter selv de typer som du ønsker at opdele dine kunder efter

Distrikt

Distrikt er tiltænkt at bruges til at opdele ens kunder efter geografi.

Kundekategori

Opdel dine kunder efter vigtighed. Når et kundeemner oprettes i Clickmate CRM starter det med at være et Emne.
Aktive kunder kan deles op i 3 kategorier A-kunde, B-kunde og C-kunde.
Ideen med at opdele kunder i kategorier er at alle kunder IKKE skal behandles ens. Typisk bruges årsomsætning til at bestemme i hvilken kundekategori en kunde skal indplaceres.
En fordeling mellem kunder kunne f.eks. være, fordelt på antal:
A-kunde : 10%
B-kunde : 30%
C-kunde : 60%
For at en fordeling giver mening skal man også behandler kunderne forskelligt, hvor tit skal man være i dialog med kunderne osv.

Branche

Opdeling af kunder i branche giver et godt overblik om hvordan ens kunder er fordelt. I forbindelse med opsøgende salg giver det også en ide om hvilken type virksomhed man skal til at kontakte.
Du oprette selv hvilke branche du kan vælge til dine kunde. Opret brancherne generelt og pas på ikke at blive for specifik. Opret max 15 brancher, for med tide vil dette tal vokse og kommer der for mange er brancher ikke brugbar aligevel.

Hvordan skaber jeg overblik

Opsætning af kundetype, distrikt, kundekategori og branche sker på kundeskærmbilledet. I menuen vælges Kunde -> Kunde søg efter kunden og vælg fanen stamdata.

Skærmbillede 2014-02-18 kl. 08.57.09

Ønsker du at opret et nyt emner i rullemenuerne, vælger du punktet opret ny og en dialogboks vises.

Skærmbillede 2014-02-18 kl. 08.59.49

Segmentering

Du ønsker at arbejde målrettet på nogle af dine kunder. Ved at bruge kampagner har du nu mulighed for at lave segmentering i dine kundeemner. Du han hente nogle af dine emner ud på en segmentliste som efterfølgende bruger til at opbygge ringelister for hver sælger.

Segmentering sker ud fra de egenskaber som er oprettet på hver kunde. Egenskaberne kan f.eks. være brancher, om der har været et salg til kunden tidligere. De opbygger selv egenskaberne i forbindelse med dit salgsarbejde. Søg på egenskaber og overfør emnerne til segmentlisten med et musseklik.

Muligheden for at overføre enkel kunder til listen findes også.

Segmentlisten findes i menuen Salgsskabelon -> Kampagne, klik på fanen Segment
230 vask 500

Leadblog

Leadbloggen samme alle aktiviteter som foregår på et salg til en kunde. Herfra kan du oprette noter, sende salgsmateriale via email, oprette tilbud eller booke et salgsmøde. Du har altid det samlede overblik.

F.eks kan du også sende ordrebekræftelse via email til kunden

490 send ordre via email

Ringeliste

Skal du kontakte mange kundeemner som kold canvas, kan du med fordel bruge ringelisten i Clickmate CRM. Ringelisten er opbygget så du har en liste af emner du skal kontakte på en kampagne.

Du får en liste over alle emner som er tildelt dig, hvor du hurtigt kan ringe ud.

Når du kommer i dialog med kundeemnet oprettes der et salgslead, hvor hele dialogen kan registreres på leadbloggen

310 ringeliste dialog