e-conomic integration

Nem online integration mellem Clickmate CRM og e-conomic

I Clickmate CRM har vi lagt vægt på, at integration til andre systemer skal være nemt. Vi tror på, at du som kunde vil få meget mere ud af dine IT systemer, når de snakker samme.
Vi har opbygget en fuld 2 vejs-integration til regnskabprogrammet e-conomic. Det betyder, at data automatiske overføres mellem systemerne. Du har altid adgang til opdateret information om dine kunder, så du kan lave et mere effektivt salgsarbejde. Clickmate CRM holder også e-conomic opdateret, så dine kunder er opdateret og klar til fakturering, når et salgslead er lukket med succes.

Er du ikke oprettet hos e-conomic endnu så følg dette link

Altid opdaterede data fra e-conomic

Vælger du at bruge integrationen mellem Clickmate CRM og regnskabsprogrammet e-conomic, vil dine data altid være opdateret. Når du f.eks. har oprettet en kunde i Clickmate CRM, vil den automatisk bliver oprettet i e-conomic og være klar til fakturering. Ændrer du nu oplysninger på kunden i e-conomic, vil disse ændringer automatisk bliver overført til Clickmate CRM, så kundens stamdata altid vil være ens og valide.

Kom nemt igang med integration

Det er nemt at komme i gang med at integrere e-conomic med Clickmate CRM. Allerede når du opretter den første adgang til Clickmate CRM, vil du blive spurgt om du ønsker at integrere med e-conomic. Siger du “ja” til det,  overføres alle kundeoplysninger til CRM systemet, – så er du hurtigt igang.

Er du allerede igang med at bruge Clickmate CRM, kan du med ganske få klik oprette fuld integration til e-conomic og udnytte den synergi som et samlet system giver. Der findes et skærmbilleder til opsætning af integration. Her opgiver du dit aftalenummer, brugerid og kode til e-conomic og bestemmer hvilke informationer som skal integreres. Du skal huske at åbne for brugen at API i e-conomic.

Læs hvordan du laver opsætning af integration

Kunder og kontaktpersoner

De første oplysninger som man typisk ønsker at integrere mellem CRM systemet og økonomisystemer, er kunder og kontaktpersoner.
Selvfølgelig har man i integrationen mellem Clickmate CRM og e-conomic mulighed for at udveksle kundedata.
Systemerne holder automatisk hinanden opdateret. Der er mulighed for, at bestemme hvornår informationerne skal overføres første gang. Normalt vil man i CRM systemet oprette mange kundeemner, som man forsøger at lave et salg på, her kan det være praktisk, at kundeemnerne først overføres til økonomisystemet, når de bliver til en kunde. Det er et valg som I selv tager, når I laver opsætningen til integrationen til e-conomic. Uanset hvornår en kunde overføres mellem systemerne vil integrationen altid sørge for, at holde oplysningerne ajour.

Læs mere om integrationen af kunde med e-conomic

Faktura og ordre

Få et overblik over alle de tidligere faktura og ordre som er sendt via e-conomic på den kunde, som du arbejder med i Clickmate CRM.
Et salg som er gennemført i Clickmate CRM, bliver til en ordre og faktura i e-conomic, denne faktura bliver synlig i Clickmate CRM under sagsbloggen. Alle fakturaer som er sendt til kunden, vil  sælgeren kunne se i Clickmate CRM. Det giver et godt overblik.

Læs mere som faktura i Clickmate CRM

Økonomisk overblik

Muligheden for samkøring af økonomisdata fra e-conomic til Clickmate CRM, giver et økonomisk overblik over kunden. På en kunde er det muligt at se, hvordan omsætning har være de seneste 3 år fordelt på kvartaler, antallet af ordre, gennemsnitlig værdi samt den største værdi.
Kundens betalingsevne og vilje kan også ses. Hvor lang tid går der før en faktura bliver betalt. Er der åbenstående poster, altså faktura som ikke er betalt. Hvordan er kundens saldo i forholdt til kreditmax giver Clicmate CRM dig også svar på.

Læs mere som hvordan Clickmate giver dig et økonomisk overblik

Vi håber at du nu er bevist om hvad integration mellem e-conomic og Clickmate CRM kan gøre for overblikket og effektiviteten, både for sælgeren og den regnskabsansvarlige. Vil du gerne høre mere er du meget velkommen til at kontakte os.