Integrer kunde og personer fra e-conomic

Der er nemt at hente kundeoplysninger fra erp systemet

Grundstenen i et hver CRM system er oplysninger om en kunder og emner. Alt din salgsaktivitet tager udgangspunkt i kunderne og du registrer din salgsaktivitet på den enkelte kunde, på samme måde som du i forbindelse med dit bogholderi holder styr på kunden konto. Derfor er det oplagt at Clickmate CRM og økonomisystemet e-conomic kan tale samme om ens kunder.
Vi har opbygget integrationen så systemerne taler samme heletiden, hvorved dine oplysninger altid vil være opdateret de 2 systemer i mellem. Du skal som bruger af Clickmate CRM ikke foretage dig noget specielt, for at opdater informationerne mellem systemerne, efter at du har angivet at en kunde skal flyde automatisk.

Virkemåde for integration af kunder og kontaktpersoner

Der er selvfølgelig nogle betingelser der skal være opfyldt før en kunde overføres fra e-conomic til Clickmate CRM eller omvendt.
I opsætning skal der angives at integration er aktiveret.
Når opsætning er angivet, vil kunderne flyde naturligt mellem de 2 systemet.
Er du inde på en kunde er det tydeligt om kunden også findes i e-conomic.

I højre side af kundestamdata skærmbillede vises altid en status for om kunden fra Clickmate CRM er oprettet i e-conomic. Når en kunde hentes frem, spørger Clickmate CRM automatik e-conomic om hvilke oplysninger der kendes på kunde og sammenligner med Clickmate CRM’s oplysninger. I status feltet gives informationer til dig som bruger oplysninger er ens. Du bede Clickmate CRM om at opdater eller oprettet kunden i e-conomic. Er kunden oprette begge steder har du mulighed for at få vise data fra begge systemer op imod hindanden, og vælge hvilke oplysninger som er de rigtige. Du klikke af hver hver oplysninger og derved vælger hvad der er korrekt og opdater begge systemer på i en arbejdsgang, nemmer kan der ikke blive.

Opsætning af e-conomic i Clickmate CRM

Der er nemt at lave integration mellem Clickmate CRM og regnskabsprogrammet e-conomic. Når du står på en vilkårlig kunde i Clickmate CRM, vises der om opsætning er foretaget. Du kan klikke på knappen Opsætning for at opsætte adgang til data fra e-conomic. En dialogbox vises, hvor du skal angive den normale adgang til e-conomic. Husk af tillægsmodulet API skal være aktiv i e-conomic.
Vælg at der skal være integration.
Desuden skal du vælge hvornår en ny kunde skal overføres fra Clicmate CRM til e-conomic. Du kan vælge at en kunde overføres i det øjeblik at den bliver oprettet i Clickmate CRM.
Hvis du har mange kundeenmer som oprettes i Clickmate CRM og der er langt i mellem at der laves et salg på dem, kan der være en fordel først at overfører emnet til e-conomic når det bliver til en kunde, så klikker du af i feltet at kunder skal overføres når de bliver aktive.
På samme måde kan du være at når en kunde oprettes eller ændres i e-conomic, så skal den overføres til Clickmate CRM, så skal du bruges webhooks.

Ønsker du at overfører alle kunder fra e-conomic, klikker du på knappen Overfør alle kunder fra e-conomic og de bliver alle oprettet i Clickmate CRM

Nemt og enkelt at integrerer mellem e-conomic og Clickmate CRM!