Økonomisk overblik fra E-conomic

Integrerer faktura og ordredata i Clickmate CRM

Når du sælger til en kunde er det en stor hjælp at vide hvordan kundes historik har været. Hvad har kunde købt før?, hvad har kunden fået i rabat? Betaler kunden til tiden? Er kunden kreditramme overholdt? Spørgsmålende er mange, med et fuldt integreret CRM system, er oplysninger lige ved hånden når du som sælger tager kontakt til kundeemnet. Du kan integrerer fuldt mellem salgsprogrammet Clickmate CRM og regnskabsprogrammet e-conomic.

Faktura fra e-conomic vis i Clickmate CRM

Du har mulighed for at hente alle faktura og ordre som er lavet i e-conomic over i Clickmate CRM for at skabe en overblik på kunden. Oversigten her er henter fra kundenskærmbilleder og giver et hurtigt blik over faktura som er udstedt til kunden. Det er muligt at linke en faktura med et salgsforløb i Clickmate CRM, så man kan lave en bekæftelse på at salget er gennemført, med beregning af DB.

Omsætning på kunde hentet fra e-conomic

Clickmate CRM har også mulighed for at vises omsætning som er gennem på en kunde, ud fra alle de faktura og ordreoplysninger som kan hentes fra e-conomic.
På kundeskærmbilledet vises en overblik fordelt over kvartaler i seneste 3 år. Det giver et tydeligt billede af om omsætningen på kunde er stigende, får vi gennemført det antal ordre som vi ønsker, hvorstor er ordrestørrelsen osv.