Betingelser for Clickmate CRM

Forretningsbetingelser

Ved at benytte dig af Clickmate CRM, accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser.

Clickmate aps
Åbogade 15
8200 Aarhus N
Telefon 7199 2296
www.clickmate.dk
support@clickmate.dk
CVR: 3520 4539

Almene bestemmelser

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software hos Clickmate aps [herefter kaldet Leverandøren] accepterer køber [herefter kaldet Kunden] nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved ibrugtagning af Clickmate CRM.

Leverandøren har ret til at ændre forretningsbetingelserne. De gældende forretningsbetingelser er altid at finde på hjemmesiden www.clickmate.dk/betingelser.html

Brugsretten

Ved køb af abonnement til Clickmate CRM erhverves alene brugsretten til CRM systemet. Ejendomsretten til software, kildekode, design og dokumentation tilkommer til enhver tid Leverandøren.

Ophavsret

Programmer, kildekode, design samt dokumentation er beskyttet i henhold til Lov om Ophavsret. Enhver form for kopiering, ændring eller reverse engineering af Clickmate CRM er ulovlig og vil blive retsforfulgt af Leverandøren.

Dataindsamling

Leverandøren indsamler løbende oplysninger om brugernes adfærd på hjemmesiden samt i CRM systemet. Denne information er anonym og bruges udelukkende til at optimere servicen med. Indsamlede oplysninger videregives ikke til tredjepart.

Ansvarsbegrænsninger

Leverandøren tager forbehold for programmeringsfejl. Systemet leveres “As it is”, Kunden har en 14 dage prøveperiode til at test systemet.

Leverandøren forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til systemet i begrænsede perioder, typisk hvor færreste bruger systemet, i forbindelse med softwareopdateringer.

Kunden har ansvar for at tage en lokal back-up, af data fra systemet efter eget behov.

Leverandøren kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab, ulempe, skade eller tab af informationer, der er lagret i systemet som følge af fejl eller mangler ved systemet eller ved driften heraf.

I øvrigt kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab, som Kunden eller dennes forbindelse måtte lide.

Abonnemt

Abonnement afregnes kvartalsvis forud. Der udsendes en faktura med fakturadato den 1 i kvartalet, med en betalingsbetingelse på 8 dage. Faktura sendes til den emailadresse som er opgivet i Clickmate CRM, under opsætning.

Ændring i abonnement kan ske frem til sidste dag i kvartalet. Ændring af abonnementtype, antal bruger og tillægsmoduler. Opsigelse skal også ske senest den sidste dag i kvartalet.

Tvister

Såfremt der mellem parterne opstår uenighed om samarbejdets vilkår, om fortolkning af denne aftale eller vedrørende de forhold, der er afledt heraf, så skal en sådan tvist søges løst i mindelighed.

Værneting er byretten i Aarhus.

Aarhus den 28 juli 2015